Có 1 kết quả:

mật đàm

1/1

mật đàm

phồn thể

Từ điển phổ thông

bàn bạc bí mật, thảo luận bí mật

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói chuyện kín đáo, riêng tư, không cho người ngoài biết.