Có 1 kết quả:

phú thọ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giàu có và sống lâu — Tên một tỉnh ở Bắc phần Việt Nam.

Một số bài thơ có sử dụng