Có 1 kết quả:

phú thứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giàu có và đông dân.