Có 1 kết quả:

phú cường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giàu và mạnh.