Có 1 kết quả:

phú qu‎ý hoa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài hoa giàu sang, một tên chỉ hoa mẫu đơn, vì thường được trồng ở nhà giàu sang.

Một số bài thơ có sử dụng