Có 1 kết quả:

phú quý

1/1

phú quý

giản thể

Từ điển phổ thông

giàu sang