Có 1 kết quả:

phú lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giàu có và mặt mày đẹp đẽ.