Có 1 kết quả:

hàn cụ

1/1

hàn cụ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bánh rán