Có 1 kết quả:

hàn vi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nghèo hèn. ◇Tấn Thư 晉書: “Xuất tự hàn vi, hữu văn vũ tài cán” 出自寒微, 有文武才幹 (Ngô Ngạn truyện 吾彥傳).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghèo khổ thấp hèn.