Có 1 kết quả:

hàn thử biểu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đồ dùng để đo nóng lạnh, đo nhiệt độ.