Có 1 kết quả:

hàn qua

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dưa hấu Cũng gọi là Tây qua.