Có 1 kết quả:

hàn tố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghèo mà trong sạch.

Một số bài thơ có sử dụng