Có 1 kết quả:

ngụ tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gửi gắm tấm lòng.

Một số bài thơ có sử dụng