Có 1 kết quả:

ngụ sở

1/1

ngụ sở

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ở, cư trú