Có 1 kết quả:

ngụ mộc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài cây sống nhờ trên các cây khác, tức loại cây tầm gửi.