Có 1 kết quả:

quả phụ

1/1

quả phụ

giản thể

Từ điển phổ thông

quả phụ, đàn bà goá