Có 1 kết quả:

quả dục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ít ham muốn. Bỏ bớt lòng ham muốn.