Có 2 kết quả:

thật tậpthực tập

1/2

thật tập

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm lại nhiều lần trong sự thật cho quen.

thực tập

phồn thể

Từ điển phổ thông

thực tập, rèn luyện, tập luyện