Có 1 kết quả:

thẩm định

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét và dứt khoát về việc gì.