Có 1 kết quả:

tả tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bày tỏ nỗi lòng — Lối văn nói về điều cảm thấy trong lòng người.