Có 1 kết quả:

sủng bạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yêu mến mà nâng đỡ cất nhắc công danh.