Có 1 kết quả:

đối thủ

1/1

đối thủ

giản thể

Từ điển phổ thông

đối thủ, đối phương