Có 1 kết quả:

đối kháng

1/1

đối kháng

giản thể

Từ điển phổ thông

đối kháng, chống lại nhau