Có 1 kết quả:

tầm trảo

1/1

tầm trảo

giản thể

Từ điển phổ thông

tìm kiếm