Có 1 kết quả:

thọ y

1/1

thọ y

giản thể

Từ điển phổ thông

áo quan, áo mặc cho người chết