Có 1 kết quả:

phong toả

1/1

phong toả

giản thể

Từ điển phổ thông

phong toả, bao vây