Có 1 kết quả:

xạ ngự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắn cung và cưỡi ngựa. Hai trong Lục nghệ ( Lễ, Nhạc, Xạ, Ngự, Thư, Số ) mà học trò thời cổ phải luyện tập.