Có 1 kết quả:

tôn nghiêm

1/1

tôn nghiêm

giản thể

Từ điển phổ thông

tôn nghiêm, linh thiêng