Có 1 kết quả:

tôn ngư

1/1

tôn ngư

phồn thể

Từ điển phổ thông

cá hồi