Có 1 kết quả:

đối ẩm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngồi trước mặt nhau, hướng vào nhau mà uống trà, uống rượu.

Một số bài thơ có sử dụng