Có 1 kết quả:

đạo diễn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người chỉ dẫn cách đóng tuồng cho kịch sĩ. Chỉ dẫn cách trình bày vai trò.