Có 1 kết quả:

tiểu kiều

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người con gái trẻ tuổi. Đoạn trường tân thanh : » Thoắt đâu thấy một tiểu kiều «.