Có 1 kết quả:

tiểu hài

1/1

tiểu hài

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đứa bé, đứa trẻ, bé con

Một số bài thơ có sử dụng