Có 2 kết quả:

tiểu thìtiểu thời

1/2

tiểu thì

giản thể

Từ điển phổ thông

giờ đồng hồ, tiếng đồng hồ

tiểu thời

giản thể

Từ điển phổ thông

giờ đồng hồ, tiếng đồng hồ