Có 1 kết quả:

ni bạc nhĩ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên nước (Nepal): “Ni-bạc-nhĩ vương quốc” 尼泊爾王國 (Kingdom of Nepal), thủ đô là “Gia-đức-mãn-đô” 加德滿都 (Kathmandu).