Có 1 kết quả:

tần tảo

1/1

tần tảo

giản thể

Từ điển phổ thông

1. sớm nhất có thể được
2. rất sớm