Có 1 kết quả:

niếu quản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ống dẫn nước tiểu từ thận tới bàng quang ( Uretères ).