Có 1 kết quả:

tằng vân

1/1

tằng vân

giản thể

Từ điển phổ thông

mây tầng