Có 1 kết quả:

quật cường

1/1

quật cường

phồn thể

Từ điển phổ thông

cứng cỏi