Có 1 kết quả:

bình khí

1/1

bình khí

giản thể

Từ điển phổ thông

giữ nhịp thở, thở đều