Có 1 kết quả:

bình điều

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bộ tranh, thường gồm bốn hoặc tám bức. § Cũng viết là “bình điều” 屏條.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bộ tranh treo trong nhà.