Có 1 kết quả:

sơn quynh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cửa hang trên núi, chỉ cảnh đẹp trên núi. Hát nói của Dương Khuê có câu: » Lúc vào động ngắm sơn quynh thạch đắng, bút thần ngoan chưa khéo vẽ cho cùng «.

Một số bài thơ có sử dụng