Có 1 kết quả:

sơn cùng thuỷ tận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi đầu núi cuối sông, chỉ nơi cực xa xôi, không còn nơi nào xa hơn nữa.

Một số bài thơ có sử dụng