Có 1 kết quả:

sơn dương

1/1

sơn dương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con dê núi

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài dê núi, leo núi cực giỏi, chạy rất nhanh, tên khoa học là ( Capra Hirous ).