Có 1 kết quả:

sơn môn

1/1

sơn môn

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Cổng chùa. ◇Tô Mạn Thù 蘇曼殊: “Xuất sơn môn thiếu vọng” 出山門眺望 (Đoạn hồng linh nhạn kí 斷鴻零雁記) Bước ra cổng chùa ngắm ra xa. ☆Tương tự: “miếu môn” 廟門.
2. Chùa, tự viện. ◇Tỉnh thế hằng ngôn 醒世恆言: “Hảo a, xuất gia nhân cán đắc hiếu sự, bại hoại san môn” 好啊, 出家人幹得好事, 敗壞山門 (Hách Đại Khanh di hận 赫大卿遺恨) Hay không, người xuất gia sao mà hiếu sự, làm bại hoại thanh danh nhà chùa.
3. Cửa mộ. ◇Tống Thư 宋書: “San môn tiêu sắt, tùng đình thùy tảo” 山門蕭瑟, 松庭誰掃 (Viên Nghĩ truyện 袁顗傳) Cửa mộ hiu hắt, sân thông ai quét.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chùa Phật trên núi — Cũng chỉ chi phái khác nhau của Đạo phật.

Một số bài thơ có sử dụng