Có 1 kết quả:

lam khí

1/1

lam khí

giản thể

Từ điển phổ thông

khí núi ẩm ướt bốc lên