Có 1 kết quả:

đảo tự

1/1

đảo tự

giản thể

Từ điển phổ thông

quần đảo