Có 1 kết quả:

thiều nghiêu

1/1

thiều nghiêu

giản thể

Từ điển phổ thông

cao chót vót