Có 1 kết quả:

trĩ lập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứng sừng sững.