Có 2 kết quả:

hiệnnghiễn

1/2

hiện

phồn thể

Từ điển phổ thông

(tên núi)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Núi nhỏ mà cao và hiểm trở.

Từ điển Thiều Chửu

① Tên núi.

Từ điển Thiều Chửu

[Xiàn] Tên núi: 峴山Núi Nghiễn (Hiện) (ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên núi, tức Hiệu sơn, thuộc tỉnh Hồ Bắc.

nghiễn

phồn thể

Từ điển Thiều Chửu

[Xiàn] Tên núi: 峴山Núi Nghiễn (Hiện) (ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc).